mgolan1

ד"ר מיכל גולן

ראש מכון מופ"ת mgolan@macam.ac.il

eyal-ram

איל רם

סמנכ''ל ומנהל מינהל עובדי הוראה משרד החינוך eyalram@education.gov.il

noahgrunfeld

נח גרינפלד

מנהל אגף א' להכשרת עובדי הוראה משרד החינוך noachgr@education.gov.il

ד"ר מירי גוטליב

מנהלת אגף א', התפתחות מקצועית של עובדי הוראה, מינהל עובדי הוראה משרד החינוך mirigo@education.gov.il

עדי קורסיה

מנהל תחום תכנון וניהול תקציב, מינהל עובדי הוראה משרד החינוך adiko@education.gov.il

sarazilbershtrum

ד''ר שרה זילברשטרום

מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה משרד החינוך sarasi@education.gov.il

esty

ד"ר אסתי פיירסטיין

מרכזת "אקדמיה-כיתה" estifa@education.gov.il

אסתי אחראית תחום תרבות קליטה והערכת מתמחים ולריכוז פעילות המדריכים במחוז ובארץ באגף התמחות וכניסה להוראה; מנהלת את התוכנית "ללא גבולות" העוסקת בשילובם של מורים עם מוגבלויות במערכת החינוך; במכללת קיי – ראש פיתוח תוכנית אקדמיות ומנהלת החממ"ה בבאר שבע. מקשרת בין מנהל עובדי הוראה לצוות התכנית במופ"ת

ditsa

פרופ' דיצה משכית

נציגת אגף הכשרת עובדי הוראה ditzamaskit@gmail.com

מקשרת בין מנהל עובדי הוראה לצוות התכנית במופ"ת.

צוות מייסד

dalia

ד"ר דליה עמנואל

imanuelda@013.net

irismazor

אירית מזור-כהן

mazoririt33@gmail.com

loise

לואיז ברעם

baramln@zahav.net.il

ditsa

פרופ' דיצה משכית

ditzamaskit@gmail.com

esty

ד"ר אסתי פיירסטיין

estifa@education.gov.il