דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי


חדשות "אקדמיה-כיתה"


"אקדמיה-כיתה", היא תכנית חדשה של משרד החינוך שמטרתה לשנות את הליך הכשרת המורים ולקדם מעבר ל"הוראה בצמד" בכיתות הלימוד. בתשע"ו , שנת הלימודים הבאה, משרד החינוך יחל בפיילוט שבמסגרתו במשך שלושה ימים מדי שבוע, יגיעו כאלף סטודנטים להוראה (שנה ג' ובתוכנית להכשרת מורים), לכמאתיים חמישים כיתות הלימוד בגני הילדים ובבתי הספר (12-16 שעות שבועיות). אלה יחברו במהלך שנת הלימודים למורים ותיקים להוראה משותפת, חווייתית ומאתגרת בכיתה.