בדגם זה מוקמת קהילה כקומה נוספת לדגם "אקדמיה-כיתה". הקהילה תתרום לתהליכי הצמיחה וההתפתחות של הסטודנטיות, ותשפר את מומחיות ההכשרה של המורות/הגננות המכשירות. בקהילה ישתתפו הסטודנטיות בהתנסות והמורות/הגננות המכשירות.

הובלת הקהילה
ההנחיה תהיה בצמד המשלב את האקדמיה והשדה: המובילה האקדמית מהמוסד המכשיר, והמקשרת ממוסד הלימוד או אחת המורות/הגננות המכשירות.

תחומי עיסוק של הקהילה
הקהילה תעסוק בסוגיות שיעלו מתוך ההתנסות של הסטודנטיות, בדילמות, בשאלות, בהתלבטויות, בקשיים ובאתגרים שהקהילה תחשוב שהם רלוונטיים לכל חבריה. הקהילה תשמש מקום מקצועי ותומך להיוועצות של הסטודנטיות, ללימוד של ידע הרלוונטי לסוגיה שנבחרה ולחשיפה לנקודות מבט שונות. דרכי העבודה והלמידה יגובשו בכל קהילה וקהילה ויקודמו על ידה.