הוראה בצמד

מסמך זה מציג את המודל להוראה בצמד של מורה או גננת יחד עם סטודנטית המתנסה בהוראה במוסד חינוכי. מטרת המסמך היא להרחיב את הידע הקיים בתחום, ולהציע דרכים ליישומו בכיתות כחלק מההכשרה להוראה. המסמך מצורף גם בתרגום לשפה הערבית. למסמך זה מתלווה מצגת המביאה את עיקרי הדברים. יחד הם מהווים הצעה להטמעת המודל של ״הוראה בצמד״ כחלק מתהליך הכשרת הסטודנטים, וכן ככלי להתפתחות מקצועית של המורים המכשירים.