למידה מסיפורי הצלחה – מתווה מפגש לקהילת אקדמיה-כיתה

סיפורי הצלחה בכיתה ובבית הספר

 מתווה מפגש לקהילת אקדמיה-כיתה

לפניכם מתווה למהלך למידה, שמוקדש לניתוח סיפורי הצלחה ולזיהוי הפעולות שאפשרו את ההצלחה. המתווה מוצע ליישום במסגרת קהילות אקדמיה-כיתה אך מתאים גם להקשרים אחרים. שלבי העבודה המוצעים במתווה מבוססים על המתודה הרטרוספקטיבית ללמידה מהצלחות העבר (סייקס ואח', 2006).

מתווה למידה מסיפורי הצלחה

רקע תיאורטי קצר על התחום ותיאור מהלך המפגש.

דף הכנה למפגש

דף הערכות למציגות במפגש. תומך בכתיבת תיאור תמציתי של אירוע הצלחה שבו יעסקו במפגש.

דף "הרהור ותהייה קבוצתית בסיפור ההצלחה"

משמש לתיעוד שיח קבוצתי סביב סיפור ההצלחה. מתאים להדפסה בנייר בגודל A3.