מדברים משוב בקהילת "אקדמיה-כיתה"- תוצר "מעבדה ארצית"

המשוב לסטודנטים בהתנסות נועד לסייע ולתמוך בהתפתחות המקצועית שלהם כמורים לעתיד. כדי שמשוב יהיה מקדם ומועיל הוא צריך להיות מועבר בדרך נכונה – הן מבחינת אופן העברתו, הן מבחינת המבנה שלו ותוכנו. מאחר ששיחת משוב נתפסת פעמים רבות כמצב מלחיץ, מביך ואף מאיים, אנו מאמינות כי השיח המשותף של מורות/גננות מכשירות וסטודנטיות הוא הזדמנות פז להעברת מסרים מרגיעים של שותפות לדרך וחתירה למטרה אחת טובה. במתווה המוצע הסטודנטיות והמורות/גננות גם יחד ילמדו את הנושא, ינתחו תרחישים ויתנסו בהעברת משוב ובקבלת משוב. 

מתווה למידה

מתווה לשיחת משוב בשישה צעדים

כרטיסייה מס' 1- ניתוח שיחת משוב מעצימה

כרטיסייה מס' 2- ניתוח תרחיש של שיחת משוב (לנוחיותכן, הכרטיסייה מופיעה פעמיים על דף אחד)

כרטיסייה מס' 3- ניתוח תרחיש באמצעות מתווה שיחת המשוב

כרטיסייה מס' 4- התנסות בהעברה ובקבלה של משוב על פי מתווה המשוב