משתתפים בקהילה – פעילות חווייתית בקהילת אקדמיה-כיתה

לפניכם פעילות קלפים חווייתית לקהילת אקדמיה-כיתה, שתחשוף את המשתתפות לשלל התנסויות וחוויות שהן חוו: הסטודנטיות בהתנסות, והמורות/גננות בניסיונן המצטבר. לחשיפה להתנסויות ולשיח עליהן ערך לימודי וגם תרומה לקידום ההיכרות, יחסי הקרבה ותחושות השייכות והאמון בקהילה.

הנחיות למובילות הקהילה

הסבר מפורט על אופן ניהול הפעילות במסגרת המפגש קהילת אקדמיה-כיתה​

האביזרים לפעילות:

קלפי נושא

13 קלפים העוסקים במגוון נושאים שרלוונטיים להוראה ומציבים לעיתים אתגרים​


קלפי משימה

7 קלפים, בכל קלף מוצגת משימה. במרבית המשימות מתבקשות המשתתפות לתאר מקרה שקרה להן, ולציין רעיון או תובנה שהפיקו ממנו. המקרים הם מסוגים שונים: חוויית הצלחה, חוויית חוסר הצלחה, מקרה מרגש ועוד.


דפי הנחיות לקבוצות בשלושה נוסחים

נוסח סטנדרטי

נוסח קולגיאלי

נוסח מנוהל


דף "מלקטים טיפים"

דף המשמש לקיבוץ רעיונות, המלצות או נקודות למחשבה שיעלו תוך כדי הפעילות, בכל קבוצה