מתווים למובילות קהילת אקדמיה-כיתה

תעודת זהות קהילתית

כלי שתומך בבניית תשתית של אמון, תחושת שייכות ומחויבות באמצעות ניסוח הבנות משותפות שילוו את עבודת הקהילה.

מתווה שיחה

כלי לתכנון ולניהול שיח היוועצות פדגוגי בקהילת אקדמיה-כיתה.

קווים כללים לשני מפגשים ראשונים

הצעה לבניית שני המפגשים הראשונים של קהילת אקדמיה-כיתה. ההצעה מבוססת על השימוש בתעודת הזהות הקהילתית ובמתווה שיחת ההיוועצות.

משוב שלושת הממ"ים

מתווה לפרטיקת מתן משוב הדרגתי בקבוצה, שתוצאתו בהתבוננות מרובדת ועמוקה. המשוב הוא בשלושה צעדים ואלה הם: משוב מוקיר, משוב מעמיק ומשוב מאתגר.

בחירות נושאים לדיון בקהילה

בחירת סוגיה לדיון בקהילה – דף תהליך: דף זה תומך ומסייע בתהליך בחירת סוגיה להיוועצות בקהילה. מתאים לשימוש בצוות של מורה/גננת מכשירה עם סטודנט/ית.

משתתפים בקהילה: פעילות קלפים חווייתית לקהילה

הפעילות תומכת בבניית יחסים של אמון וקרבה בקהילה, באמצעות שיתוף בחוויות ובאתגרים שכיחים בהוראה.

למידה מסיפורי הצלחה: מתווה מפגש לקהילת אקדמיה-כיתה

מהלך למידה בקהילה, שמוקדש לחקר מעמיק של אירועי הצלחה וללמידה מהם.