ערכות למידה בנושא מורכבות ההדרכה הפדגוגית

בנושא הדרכה פדגוגית של סטודנטים להוראה בהכשרה קלינית​

בנושא מורכבות הפדגוגיה הקלינית בהדרכה הפדגוגית- זיהוי אירועי מפתח ובחירת מסלול פעולה בעקבות הזיהוי