ערכת למידה ראשונה בנושא מורכבות ההדרכה הפדגוגית

בערכה זו מאמר ערוך תוכן בנושא ההדרכה הפדגוגית של סטודנטים להוראה הנמצאים בהתנסות הקלינית. המאמר מציג ניתוח תוכן מקיף על בסיס הספרות העדכנית מהשנים האחרונות. ניתוח זה הניב אוסף גדול של שגרות פדגוגיות נפוצות בהדרכה הפדגוגית, ובכך חידושו. המאמר מוגש לצד מהלך מוצע למפגש שעיקרו התבוננות במאמר בעיניים ביקורתיות ודיון לגבי הרלוונטיות של המאמר להקשר המקומי.

מאמר ערוך תוכן

מסגרת שמתארת את רכיבי ההדרכה הפדגוגית של סטודנטים להוראה בהכשרה קלינית (2020). רבקה ברנס, ג'ניפר ג'ייקובס, ודיאן ינדל-הופי.

רשימת שגרות פדגוגיות

רשימה מעובדת של רשימת השגרות שלוקטו במחקר והוצגו במאמר.

בעקבות המאמר

מהלך של מפגש המתאים לשיח ודיון עם מדריכות פדגוגיות המלוות סטודנטים בהתנסות הקלינית. המפגש המוצע תוכנן ל- 90 דקות.

חומרי עזר למפגש

כרטיסיות המיועדות לעבודה הקבוצתית במפגש.

"לכאן או לכאן"

כלי המיועד לעבודה הקבוצתית ועוסק בהשוואה בין מצב רצוי למצב מצוי

"השגרה ואני"

כלי מיפוי עצמי המקדם התבוננות רפלקטיבית על המאמר, גזירת תובנות ודיון מעמיק בתכנים העולים בו.