מורכבות הפדגוגיה הקלינית בהדרכה הפדגוגית – זיהוי אירועי מַפתֵח ובחירת מסלול פעולה בעקבות הזיהוי

ערכה 2 מצטרפת לערכה 1 וביחד הן מהוות בסיס לתהליך למידה מגוון בנושא ההדרכה הפדגוגית. ערכה זו כוללת פרק קריאה תיאורטי הדן במורכבותה ובחשיבותה של העבודה הקלינית הנדרשת בהדרכה הפדגוגית. הפרק מציג, באמצעות הדגמות, שש מיומנויות קליניות המתארגנות למסלולי פעולה. לצד פרק הקריאה, מוגשים לרשותכם מתווים של שני מפגשי למידה אפשריים. המפגשים מתאימים לפורומים של מדריכות פדגוגיות וכן למורות/גננות מכשירות. אפשר לבחור אם לקיים את שניהם, או רק אחד מהם.

פתח דבר ופרק קריאה

הערכה פותחת בתיאור הרציונל שלה ובתיאור רכיביה. לאחר מכן מוצג פרק קריאה שעוסק הפדגוגיה הקלינית המופעלת בעת תצפית בסטודנטים באמצעות מודל של שבעה מסלולים, הכוללים שש מיומנויות. פרק הקריאה מעובד על בסיס שני מאמרים של ברנס ובדיאלי (2016, 2018).

תמצית מודל המסלולים

דף עזר שמציג את המודל הנדון בפרק הקריאה

 

מפגש למידה 1, בעקבות פרק הקריאה

אני על המסלול

מתוווה מפגש שמטרתו להעמיק במאמר ולבחון את תרומתו לפרקטיקה

קלפים

קלפים למיפוי עצמי על-פי מודל המסלולים

כרטיסיות עבודה 1 ו-2

נועדו לעבודה קבוצתית

 

מפגש למידה 2, בעקבות פרק הקריאה

הרחבת הידע ויצירת ידע חדש

במפגש זה מתרחשת למידה מעבר למוצג בפרק הקריאה. בחלקו הראשון של המפגש המשתתפות יאפיינו מצבים בשיעור שמעוררים בהן תגובות שונות (התערבות או אי-התערבות). בחלקו השני של המפגש יערך חיבור לפרק הקריאה.

כרטיסי תרחישים

16 כרטיסים שכוללים תאורים של תרחישים. מיועדים לעבודה בקבוצות בחלקו הראשון של המפגש

הנחיות לעבודה עם כרטיסי התרחישים

הנחיות לעבודה הקבוצתית עם הכרטיסים בחלקו הראשון של המפגש

לוח עבודה קבוצתי

מלווה את העבודה עם הכרטיסים. הלוח מתאים להדפסה על נייר בגודל 3A.

כרטיסייה: תרחיש - מסלול

נועדה לעבודה עצמית בחלק השני של המפגש