פיתוח תהליך למורות מכשירות

ערכה לניהול שיח ודיון בנושא זהותה המקצועית של המורה המכשירה על תפקידיה השונים

רכיב ההתנסות הקלינית מהווה ציר מרכזי במתווה החדש להכשרה להוראה (ודמני וענבר, 2020 ,פרק 5). בהתנסות זו למורות המכשירות את הסטודנטיות בשדה יש תפקיד משמעותי ומשפיע ביותר בלמידה של המורות ובעיצוב זהותן המקצועית. בערכה זו נרצה לעסוק בגישה ובתפיסה המקצועית של המורות המכשירות דרך בירור של הגדרת תפקידיהן. הערכה מתאימה לשיח ולדיון עם מורות מכשירות המלוות סטודנטיות בהתנסות הקלינית בשדה החינוכי

מאמר ערוך תוכן

רכיבים של למורה מכשירה איכותית

מאמר ערוך תוכן

חונכות של פרחי הוראה במהלך הכשרתם: היבטים רעיוניים, מאפיינים ואתגרים לקראת רפורמה בהכשרת מורים

כרטיסייה מס' 1

התנסות מיטבית של סטודנטיות

כרטיסייה מס' 2

התנסות מיטבית של סטודנטיות

כרטיסייה מס' 3

הגדרת תפקידה של המורה המכשירה

כרטיסייה מס' 4

הגדרת תפקידה של המורה המכשירה (טבלה)

כרטיסייה מס' 5

מפת הגישות לחונכות

כרטיסייה מס' 6

גישות חונכות

כרטיסייה מס' 7

רפלקציה על המהלך