קשת ההתנסות

קשת ההתנסות מציעה אוסף מגוון של מיומנויות, כישורים ופעולות שנדרשים מסטודנטים וסטודנטיות בהתנסות בהוראה.

הקשת היא כלי לעבודה שוטפת ויכול לשמש בסיס רעיוני ומשענת לנושאי שיחה פדגוגית ולהיוועצות, לתכנון תהליך של למידה ולהערכה מעצבת.

הקשת היא הצעה הפתוחה לשינויים, לשיפורים ולדיוקים בכל העת. כל מוסד מכשיר מוזמן להתאימה לצרכיו ולהקשר שבו הוא פועל.

הכנסו לאתר קשת ההתנסות:

https://mofet-rainbow.webflow.io/