כנס שנתי של קשרי אקדמיה- שדה (כנס ארצי של מינהל עו"ה)

יום שני, ד' באדר תשע"ח, 19 בפברואר 2018

  • תכנית אקדמיה כיתה סיכום שנה"ל תשע"ו והערכות לתשע"ז