דיון ושיח בין משתתפים המשתייכים לרשויות ולארגונים שונים ובין בעלי תפקידים שונים המתכוננים להגיע לידי ביצוע משותף המצריך הבנה, תיאומים ושיתופי פעולה (כגון: רשות מקומית/ עירייה, משרד החינוך, בתי ספר, מוסדות אקדמיים ובין בעלי תפקידים שונים: מתאם, מקשר, מדריך פדגוגי, מורה מכשיר, סטודנט/ית). כל צד מציג את ציפיותיו, והמשתתפים חושבים ביחד כיצד להשיג במשותף, תוך תיאום, יצירה ביחד והדדיות. במפגש הראשון של כל משתתפי התוכנית המתאם נדרש לערוך עמם תיאום ציפיות, ולאחר מכן ייערכו תיאומי ציפיות בין שותפים שונים בתוכנית "אקדמיה-כיתה", ברמת האישית וברמה המערכתית.