תפקידים שונים, כמו מתאמ/ת, מקשר/ת, מורה מכשיר/ה ומדריכ/ה פדגוג/ית נוצרו,  שונו, הובהרו נבנו והוגדרו מחדש עם יישומה של תוכנית הכשרת המורים "אקדמיה-כיתה". הבנייתם נמשכת ומתהווה  כל העת מתוך ההתנסות בפועל, הבנות מתוך השותפויות בין האקדמיה לבית הספר בכיתות בפועל והבנות שמתחדדות במטה "אקדמיה-כיתה".