ההתרחושויות בחדר המורים הן רב-ממדיות ומורכבות (בן פרץ ושינמן, 2013) ניתן להתייחס למרחב הפיזי של חדר המורים, למשתתפים בו, לאינטראקציות החברתיות הלוקחות בו חלק ולהיותו מקום מפגש בין המנהל למורים, אך בעיקר ניתן להתייחס אליו כאל חלק מרכזי בתרבות הארגון המקצועית והבית-ספרית. יותר מכול, "חדר מורים" הינו הלב הפועם של תרבות הארגון הייחודית המתהווה כ"רשת אינטראקטיבית של משמעויות שבה הפרטים מצויים באינטראקציות מתמשכות עם אחרים."

(Jurasaite-Harbison & Rex, 2010, p.268)