קהילת אקדמיה-כיתה 3/9/2019

מדד התמדה

באיזו מידה מוסדות ההכשרה מתמידים במעבר משנה לשנה באותם גני ילדים ובתי ספר? מה קורה עם הגננות והמורים המכשירים שעוברים פיתוח מקצועי ורוכשים ניסיון בהכשרת סטודנטים, כמה מהם המשיכו להכשיר גם בתשע"ט? מהי תמונת ההתמדה במסלולי הגיל השונים?

מניתוח התוצאות עולה תמונה מרתקת הן ברמה המוסדית, והן ברמה הארצית. בפעם הראשונה נבחנת מידת ההתמדה של המוסדות המכשירים בבתי הספר ובגנים, התמדת הגננות והמורים המכשירים ונבחנת מידת היעילות של תהליכי בניין הכוח בשותפות בין האקדמיה לשדה.