קהילת אקדמיה-כיתה 3/9/2019

פיתוח מקצועי

נושא הפיתוח המקצועי הוגדר על ידי צוות "אקדמיה-כיתה" כיעד לשנת תש"פ. בדף זה מצורפים כל החומרים שהובאו במפגש:

2 דפי קשר של כל בעלי התפקיד במוסדות המכשירים ובפיתוח המקצועי במשרד החינוך: