קהילת אקדמיה-כיתה 3/9/2019

שאילת שאלות

92% מפניות התלמידים בשיח הכיתתי הוא למורה ורק אחוז אחד הוא פנייה ישירה לתלמיד אחר,83% מהשאלות בשיח הכיתתי הן סגורות או פרוצדורליות, זמן ההמתנה הממוצע בין שאלה של מורה לתשובה של תלמיד הוא 1.2 שניות. מה קורה בשיח הכיתתי לתלמידים שאינם מסוגלים לענות תוך 1.2 שניות לשאלה? כיצד ניתן לעודד שיח רוחבי, בין תלמיד לחברו בשיח הכיתתי? מהי אסטרטגית שאילת השאלות בתחומים אחרים ומה ניתן ללמוד מהם בנושא?

המושג "שאילת שאלות" הופק עבורכם כאחד מתוך ארבעה סרטונים קצרים הקשורים למושגי יסוד בהכשרה ובפיתוח מקצועי של מורים. כל אחד מהסרטונים עוסק במונח פדגוגי הרלוונטי לכלל התכניות שלקחו חלק בצוות, ומאפשר לקדם, לפתח ולהפיץ את הנושא באופן קצר, חזותי ומעניין.

כל מושג מלווה בתוצרים נוספים כגון מאמרים אקדמיים בנושאים שנבחרו, one pagers המפרטים באופן גרפי ובהיר את המונח הפדגוגי וההיבטים הקשורים אליו, מצגות וסדנאות מלוות הזמינים לכם באתר "אקדמיה-כיתה".