רישום ליום למידה בנושא:
מחקר תוכנית "אקדמיה-כיתה"

  • אני מאשר/ת שימוש בצילומים, לרבות במדיה דיגיטלית, בהקשר של תוכנית "אקדמיה-כיתה" בלבד.

    להשלמת הרישום, אנא סמנ/י את המושב שתרצה/י להשתתף בו ביום הלמידה
    רישום למושבים מקבילים