תוכנית "שישה ימים ויום" מציעה מפגש בין זהויות ותרבויות. בבסיס התוכנית עומד מפגש בין סטודנטים ממוסדות מרקע שונה (חילוני, דתי, ערבי) לשישה ימים של עשייה ולמידה משותפת: שלושה ימים בקמפוס אחד (כולל יום אחד לפחות בהתנסות המעשית במסגרת "אקדמיה-כיתה"), ושלושה ימים בקמפוס השני (כולל יום אחד לפחות בהתנסות המעשית במסגרת "אקדמיה-כיתה"). היום הנוסף המופיע בשם התוכנית מתייחס לתהליך ההכנה לפני המפגש ולתהליך העיבוד אחריו.