נערים רבים אינם נחשפים למודלים של לימודים גבוהים בקרב המעגלים הקרובים אליהם. תוכנית "אקדמיה-כיתה" היא פלטפורמה נוחה לקרב בני נוער רבים אל האקדמיה, לחשוף את האקדמיה לנוער בהיקפים גדולים, שכן במסגרת התוכנית מתנסים כיום יותר מ-700 סטודנטים בכ-100 בתי ספר על-יסודיים. במהלך סנסטר אחד ייקחו הסטודנטים תלמיד אחד מכיתת האם שהם מתנסים בה אל המוסד המכשיר, וזאת לאחר התייעצות עם המד"פ והמורה המכשיר ובתיאום עם המוסד המכשיר. כך ניתן יהיה להשפיע לחיוב על חייהם של נערים ונערות רבים.