הסטודנטים הם שותפים מלאים בעבודת צוות בית הספר
המורה המכשיר תורם לסטודנט מניסיונו, אך נתרם לא פחות מכניסת גורם חדש, רענן ונלהב שמביא פרקטיקות חדשות ומידע מחקרי עדכני
אקדמיה-כתה: שותפות לחיזוק ההוראה
בתי הספר והמוסדות האקדמיים חוברים יחד להכשרת מורים ובונים שותפות בהתנסות המעשית של הסטודנטים
מורה שני בכיתה
הסטודנטים להוראה יכנסו למערכת החינוך באופן הדרגתי לצד מורים עמיתים המלמדים יחד אתם בצמד, חולקים מניסיונם ומסייעים להם בהתמודדות עם קשיים בהוראה

תוכנית ״אקדמיה-כיתה״

התוכנית "אקדמיה-כיתה" היא יישום של מודל שותפות-עמיתות בין מוסדות אקדמיים מכשירים למוסדות חינוך – בתי ספר וגנים. התוכנית מבוססת על דגם של בתי ספר להתפתחות מקצועית (PDS), שבו מוסדות אקדמיים להכשרת מורים חוברים אל בתי ספר ומייצרים יחד שותפות בהתנסות המעשית של הסטודנטיות.

בשותפות זו המוסדות האקדמיים להכשרת המורים בוחנים מחדש את תוכניותיהם, את מסגרות ההכשרה ואת תהליכי העבודה שלהם, כדי לאפשר לבוגרים להתמודד בהצלחה עם מכלול האתגרים והשינויים במערכת החינוך. מוסדות החינוך, מצידם, משכללים את תהליכי הקליטה וההתנסות של הסטודנטיות להוראה בתוך כותלי מוסדות החינוך. כך השאיפה היא ליהנות מהאיכויות ומהחוזקות של כל חלק בשותפות, כדי לקדם הכשרה טובה יותר ופיתוח מקצועי של המורים.

תוכנית "אקדמיה-כיתה" גובשה בדצמבר 2014 (תשע"ה), והחלה לפעול בהיקף מצומצם בשנת הלימודים תשע"ו.

יחידת מו"פ התנסות בהוראה

לנוכח הרחבת התוכנית והשינויים שנעשו בה הוקמה במכון מופ"ת יחידת מו"פ התנסות בהוראה, שנועדה לקדם תהליכי מחקר ופיתוח בתחום ההתנסות הקלינית של סטודנטיות להוראה. היחידה היא גוף מקצועי, והיא שואפת לפתח בהתמדה את המומחיות שלה בתחום של מחקר ופיתוח פדגוגי. היא פועלת בהתאם לחזון המקצועי של המכון, ומסייעת למינהל עובדי הוראה בניהול המקצועי של התוכנית, בהובלתה ובקידומה.

כדי להעמיק את הידע וההבנה הקשורים בהתנסות הקלינית של פרחי ההוראה, יחידת מו"פ התנסות בהוראה תפעל בדרכים האלה:

  1. גיבוש המלצות למשרד החינוך למהלכים אסטרטגיים ולתהליכי שיפור בתוכניות.
  2. הנחיית המוסדות המכשירים ומוסדות הלימוד במהלכי ההטמעה וליווי ההטמעה.
  3. המשגה, הפצה והנגשה של ידע, תפיסות למידה, תהליכים ופרקטיקות, שהם תוצר למידה מהתבוננות רחבה על שדה ההתנסות בהוראה ושיח עם העוסקים בעשייה.
  4. הנגשה של ידע תאורטי מהשדה האקדמי-מחקרי, ופיתוח כלים שיתחברו לידע המצטבר בעשייה בפועל במוסדות החינוך.
  5. הובלה של תהליכי למידה וחשיבה שיקדמו את ההטמעה בשדה.
  6. קיום תהליכים סדורים לבחינה ולהערכה של הפעולות שבאחריותה, כדי להניע תהליכי קידום ושיפור.

מהי התוכנית

תוכנית "אקדמיה-כיתה" מציבה לעצמה יעד של  חיזוק השותפות בין האקדמיה לבין בתי הספר והמחוזות.

מטרת התוכנית היא לתת מענה לשלושה אתגרים מרכזיים:

  1. קידום למידה משמעותית בכיתות על ידי הוראה של שני מבוגרים באותה עת;
  2. שיפור ההכשרה של סטודנטים להוראה ושל הפיתוח המקצועי של המורים המנוסים;
  3. פיתוח של מסלולי קריירה בשלבים שונים: החל בסטודנט, עבור במתמחה וכלה במורה מכשיר סטודנטים ובמדריך פדגוגי מטעם המוסד האקדמי.

בשנת תש"ף התוכנית פעלה ב- 28 מוסדות מכשירים (מכללות ואוניברסיטאות) ו – 14 סמינרים חרדיים.
השתתפו בתוכנית כ- 3,600 סטודנטים להוראה וכ- 1077 מוסדות חינוך (גנים ובתי ספר).

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח של "אקדמיה-כיתה", ולקראת כניסה של 2500 סטודנטים לשותפות בין האקדמיה לשדה, סרטון שמתמקד בסטודנטים שהתנסו בתוכנית במהלך שנת תשע"ז.


בסרטון 5 סטודנטים שהתמודדו עם כניסה לגן או לכיתה בפעם הראשונה כמורה שני בכיתה, והסיפורים מרגשים הכרוכים בהתנסותם.

"אקדמיה-כיתה" בתקשורת

התוכנית "בוקר חם" בערוץ 2

תכנית "אקדמיה-כיתה" מכינה טוב יותר את המורים החדשים לקראת כניסתם להוראה
לצפייה
להורדה

התוכנית "אור ומיה" בערוץ 10

שלום כיתה א': המורים שמתחילים ללמד בפעם הראשונה – איך הם מתמודדים עם כיתה חדשה ואיך תוכנית "אקדמיה-כיתה" מסייעת להם.

לצפייה
להורדה

 

"לא בשמיים היא"

שנה ראשונה באקדמיה