יחידת מו"פ התנסות בהוראה

לנוכח הרחבת התוכנית והשינויים שנעשו בה הוקמה במכון מופ"ת יחידת מו"פ התנסות בהוראה, שנועדה לקדם תהליכי מחקר ופיתוח בתחום ההתנסות הקלינית של סטודנטיות להוראה. היחידה היא גוף מקצועי, והיא שואפת לפתח בהתמדה את המומחיות שלה בתחום של מחקר ופיתוח פדגוגי. היא פועלת בהתאם לחזון המקצועי של המכון, ומסייעת למינהל עובדי הוראה בניהול המקצועי של התוכנית, בהובלתה ובקידומה.

כדי להעמיק את הידע וההבנה הקשורים בהתנסות הקלינית של פרחי ההוראה, יחידת מו"פ התנסות בהוראה תפעל בדרכים האלה:

  1. גיבוש המלצות למשרד החינוך למהלכים אסטרטגיים ולתהליכי שיפור בתוכניות.
  2. הנחיית המוסדות המכשירים ומוסדות הלימוד במהלכי ההטמעה וליווי ההטמעה.
  3. המשגה, הפצה והנגשה של ידע, תפיסות למידה, תהליכים ופרקטיקות, שהם תוצר למידה מהתבוננות רחבה על שדה ההתנסות בהוראה ושיח עם העוסקים בעשייה.
  4. הנגשה של ידע תאורטי מהשדה האקדמי-מחקרי, ופיתוח כלים שיתחברו לידע המצטבר בעשייה בפועל במוסדות החינוך.
  5. הובלה של תהליכי למידה וחשיבה שיקדמו את ההטמעה בשדה.
  6. קיום תהליכים סדורים לבחינה ולהערכה של הפעולות שבאחריותה, כדי להניע תהליכי קידום ושיפור.