מהי התכנית

תוכנית "אקדמיה-כיתה" מציבה לעצמה יעד של חיזוק השותפות בין האקדמיה לבין בתי הספר והמחוזות.
מטרת התכנית היא לתת מענה לשלושה אתגרים מרכזיים:

  1. קידום למידה משמעותית בכיתות על ידי הוראה של שני מבוגרים באותה עת;
  2. שיפור ההכשרה של סטודנטים להוראה ושל הפיתוח המקצועי של המורים המנוסים;
  3. פיתוח של מסלולי קריירה בשלבים שונים: החל בסטודנט, עבור במתמחה וכלה במורה מכשיר סטודנטים ובמדריך פדגוגי מטעם המוסד האקדמי.

בשנת תש"ף התוכנית פעלה ב- 28 מוסדות מכשירים (מכללות ואוניברסיטאות) ו – 14 סמינרים חרדיים.
השתתפו בתוכנית כ- 3,600 סטודנטים להוראה וכ- 1077 מוסדות חינוך (גנים ובתי ספר).