שאלות ותשובות

בתי הספר נבחרים במהלך היוועצות בין השותפים הבאים: מפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז, המוסד האקדמי, מפקח/ת  כולל/ת, נציגי הרשות המקומית, ומנהל/ת מרכז הפסג"ה.

מנהל/ת המוסד החינוכי מוזמנ/ת לפנות בבקשה למפקח/ת הכולל/ת של בית הספר/ גן, ואותו אדם יפנה למפקח/ת על הפיתוח המקצועי במחוז.

ניתן לראות את הגמולים לשותפים השונים במסמך: "קול קורא היערכות לקראת שנה"ל תשפ"ב" לחצו כאן

בין 5 ל-15 סטודנטים בבתי הספר, וסטודנטית אחת או שתיים בכל גן. 

התוכנית פועלת בכל המחוזות, בכל מסלולי הגיל, במגזר היהודי (ממלכתי וחמ"ד), במגזר הערבי ובמגזר הבדואי והדרוזי. החל מתשע"ז פועלת גם במגזר החרדי. 
התכנית פועלת במאות בתי ספר וגנים, מרמת הגולן ועד אילת. 

לתוכנית "אקדמיה-כיתה" יש כמה מטרות אשר משלימות זו או זו, תלויות זו בזו, ומשרתות את השותפות העומדת בבסיסן. מטרות התכנית הן:

  • טיוב ההכשרה של פרחי ההוראה.
  • יצירת תשתית ללמידה משמעותית ושיפור הישגים.
  • יצירת מסלולי קריירה והתפתחות מקצועית למורים.
  • טיוב השותפות בין האקדמיה לשדה.

ניתן להוסיף ולקרוא על מטרות התוכנית במסמך המדיניות הנמצא באתר.