דגם אקדמיה-כיתה הוא הדגם המוכר משנים עברו, התומך בכניסה הדרגתית ומבוקרת למערכת החינוך כבר במהלך ההכשרה להוראה. דגם זה מציע התנסות מורחבת של יומיים במוסד הלימוד, בליווי מקצועי של מורה מכשירה ומדריכה פדגוגית מטעם המוסד המכשיר.

היקף ההתנסות
ההתנסות מתקיימת בשנה השנייה ו/או השלישית ללימודים, ובמסגרתה הסטודנטיות ישובצו להתנסות בכיתות במשך שלושה ימים בשבוע בליווי מתמשך של "מורה/גננת מכשירה".

אפשרות חלופית: הסטודנטיות ישובצו ליומיים בשבוע, נוסף על 60 שעות גמישות (בחינוך העל-יסודי אפשר לבצע את היקף השעות ביומיים בלבד).

התפתחות המורות/הגננות המכשירות
המורות/גננות המכשירות בבית הספר יזכו לפיתוח ולתמיכה מקצועית מטעם המוסד המכשיר.