משוב והערכת סטודנט בתוכנית "אקדמיה-כיתה" מהווים חלק מהותי בהתנסות המודרכת של הסטודנט במהלך ההכשרה לצורך הפקת לקחים, התקדמות ושיפור הוראתו והתפתחותו המקצועית. השיחה עם הסטודנט, המשוב וההערכה מהווים חוליה ברצף התקדמות רב-שנתי שמתפתח משלבי ההכשרה המתקדמים אל שלב ההתמחות, ובהמשך אל תהליכי ההתפתחות המקצועית, הכוללים גם פיתוח קריירה ומילוי תפקידי הובלה ומנהיגות בהוראה. לשם כך, פותחו הכלים הבאים: משוב אמצע שנה לסטודנטים בתוכנית "אקדמיה-כיתה" בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים טיוטה 2015-2016, כלי הערכת סטודנט בתכנית אקדמיה-כיתה טיוטה 2015-2016 (הכלי מבוסס על המרכיבים הקיימים בכלי להערכת מתמחים ומורים ומשמש הן להערכה מעצבת והן להערכה מסכמת), וכן משוב והערכה באמצעות תלקיט ביצועים.