עבודה עם ייצוגים

הפקנו עבורכם מספר סרטוני הסבר קצרים על מושגי מפתח בהוראה ובהנחיית מורים.

כל סרטון מלווה בארגז כלים שמטרתו לסייע לכם לעשות שימוש במושג בעבודתכם.

מוזמנים לחקור, לשתף ולספר לנו איזה שימוש עשיתם בתכנים, ומה הייתם רוצים לראות וללמוד בהמשך.

הסרטונים הופקו בשיתוף עם השקפה, קהילות לומדות ומו"פ מכון מופ"ת.

מסגור ומסגור מחדש

משוב דיאלוגי

שאילת שאלות

תאום צפיות בארבע גרסאות